Kategorier
innlegg

Viktigheten av kredittverdighet

En god kredittscore er viktig for å kunne få de beste betingelsene hos banker og forsikringsselskap. Dårlig kredittverdighet kan gi deg dårligere vilkår, samt også gjøre det umulig å få betale via faktura eller avbetaling når det er noe du ønsker. Det blir samtidig umulig å søke på kredittkort, ta et boliglån eller ta opp andre lån.

Ofte skyldes dårlig kredittverdighet at man har vært sen med å betale en regning eller avdrag tidsnok. Ved å få en betalingsanmerkning kan det bli vanskelig å søke lån, selv om det er mulig å få lån med betalingsanmerkning.

Å komme seg ut av en dårlig kredittvurdering er vanskelig, et omstartslån er en vei å gå. Ved et slikt lån tar banken og samler gammel inkasso gjeld og huslån inn i ett nytt lån. Dermed blir du samtidig kvitt inkassogjelden og betalingsanmerkningene. Dette er en vei å gå for å få bedre kredittverdighet.